Ζητήστε κατάσταση πτήσης

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε στείλτε τον αριθμό πτήσης, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα γράμματα και τους αριθμούς (παράδειγμα: ΧYΖ123)

μέσω email στο:

Όροι χρήσης.

Οι υπηρεσίες μας σας παρέχονται σε συμφωνία με τους παρακάτω Όρους Χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά και εάν για κάποιο λόγο δε συμφωνείτε, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε την AeroStatus.

Προκειμένου να νιώθετε πιο άνετα η AeroStatus Corporation έχει ενστερνιστεί τους παρακάτω Όρους χρήσης:

 1. H AeroStatus Corporation (AeroStatus) λειτουργεί μια υπηρεσία πληροφοριών πτήσεων η οποία βασίζεται σε σύντομα γραπτά μηνύματα ή email (η Υπηρεσία). Για να συμμετάσχετε στην Υπηρεσία θα πρέπει να στείλετε τον αριθμό της πτήσης συμπεριλαμβάνοντας όλα τα γράμματα και ψηφία μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό πρόσβασης που αντιστοιχεί στην κάθε χώρα, ή μέσω email στο alert@aerostatus.com.
 2. Η υπηρεσία παρέχεται σε όλους τους τελικούς χρήστες χωρίς χρέωση και δε χρησιμοποιεί αριθμούς premium χρέωσης. Εντούτοις, το σύνηθες κόστος του παροχέα κινητής τηλεφωνίας σας ίσως να ισχύει στο μήνυμα σας και σε όλα τα επακόλουθα SMS ή email. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον παροχέα σας. Όλες οι χρεώσεις για τα μηνύματα χρεώνονται από και εξοφλούνται στον παροχέα κινητής τηλεφωνίας.
 3. Κατά τη διάρκεια της παροχής της Υπηρεσίας, η AeroStatus μπορεί να προσθέσει διαφημιστικό κείμενο στα μηνύματα, όπως και σύντομες υπογραφές οι οποίες θα περιέχουν έναν υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα της AeroStatus στο www.aerostatus.com ή σε άλλες ιστοσελίδες.
 4. Εκπροσωπείτε ότι είστε ο ιδιοκτήτης ή εγκεκριμένος χρήστης της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία, και ότι έχετε τη δικαιοδοσία να αναλάβετε τις όποιες εφαρμοζόμενες επιβαρύνσεις.
 5. Η AeroStatus δε θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ή αποτυχίες στην παράδοση ή λήψη οποιουδήποτε γραπτού μηνύματος (SMS) ή ηλεκτρονικού μηνύματος (email), μια και η παράδοση και λήψη τους υπόκειται στην αποδοτική μετάδοση από το δίκτυο του παροχέα τηλεφωνίας και επεξεργασία από την κινητή σας συσκευή.
 6. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι κάθε φροντίδα λαμβάνεται όταν στέλνετε μηνύματα στην Υπηρεσία. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι εισάγετε το σωστό αριθμό και παρέχετε τις σωστές πληροφορίες για να συμμετάσχετε στην Υπηρεσία.
 7. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι κάθε φροντίδα λαμβάνεται όταν στέλνετε μηνύματα στην Υπηρεσία. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι εισάγετε το σωστό αριθμό και παρέχετε τις σωστές πληροφορίες για να συμμετάσχετε στην Υπηρεσία.
 8. Η χρήση της Υπηρεσίας πραγματοποιείται με δικό σας ρίσκο. Η AeroStatus δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ατέλεια σε λειτουργία ή τη μετάδοση, αποτυχία γραμμή επικοινωνίας, κλοπής, καταστροφής ή άνευ αδείας πρόσβαση σε, ή αλλοίωση των απαντήσεων που πραγματοποιούνται σε σχέση με την Υπηρεσία.
 9. Δεδομένα που έχουν ληφθεί από εσάς σε σχέση με την Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, το όνομα του παροχέα σας, καθώς και την ημερομηνία, την ώρα και το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας και άλλες πληροφορίες που μπορεί να παρέχετε. Η AeroStatus μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, για διαφήμιση, στοχευμένη διαφήμιση, μάρκετινγκ, ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσετε από να επικοινωνήσουν μαζί σας για τέτοιους σκοπούς επικοινωνόντας με την AeroStatus.
  Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τα όποια δεδομένα έχουν αποκτηθεί από εσάς να διαγραφούν από όλους τις βάσεις δεδομένων της AeroStatus έαν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Μολοτάυτα, εάν έπειτα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, τα στοιχεία σας για μια ακόμη φορά θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται από τη AeroStatus ως ανωτέρω.
 10. Η AeroStatus μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που αποκτήθηκαν από εσάς σε σχέση με την Υπηρεσία για τους παρακάτω σκοπούς:
  • να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την Υπηρεσία
  • να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με αναβαθμισμένες πληροφορίες και άλλες νέες υπηρεσίες από την AeroStatus
  • να σας επιτρέψουν πρόσβαση σε περιορισμένης πρόσβασης περιοχές του ιστότοπου της AeroStatus ανάλογα με την περίπτωση.
   Μπορείτε ανα πάσα στιγμή να αποχωρήσετε ώστε τα δεδομένα σας να μη χρησιμοποιούνται για τέτοιους σκοπούς επικοινωνόντας με την AeroStatus.
 11. Η AeroStatus δεν πουλάει, νοικιάζει, ή μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με οποιοδήποτε ανεξάρτητο τρίτο φορέα, εκτός από τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο για να παρέχει την Υπηρεσία.
  Ο φορέας κινητής τηλεφωνίας και άλλοι φορείς μπορούν επίσης να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα γραπτά σας μηνύματα (SMS) ή email, και οι πρακτικές τους, διέπονται από τις δικές τους πολιτικές.
 12. Η AeroStatus δεν επιθυμεί να λάβει τυχόν εμπιστευτικές, απόρρητες ή αποκλειστικές πληροφορίες και υλικό από εσάς μέσω του δικτυακού τόπου της AeroStatus στο www.AeroStatus.com , Υπηρεσία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην AeroStatus δε θα μεταχειρίζονται ως εμπιστευτικά ή μυστικά.
 13. Κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, μπορεί να απελευθερώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν απαιτείται από το νόμο, ή εάν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση τους είναι απαραίτητη να συμμορφωθεί με το νόμο ή να προστατέψει τον ιστοχώρο μας ή τους χρήστες των υπηρεσιών μας, ή να προστατέψει την ιδιοκτησία μας. Θα κοινοποιήσουμε την ελάχιστη πληροφορία που απαιτείται.
 14. Η Υπηρεσία και το σχετικό περιεχόμενο ανήκουν ή έχουν άδεια στην AeroStatus, και είναι αυστηρά για την προσωπική και μη εμπορική χρήση μόνο.
 15. Δε θα ζημιώσετε, βλάψετε ή διακόψετε την Υπηρεσία ή τη λειτουργία της.
 16. Η AeroStatus διατηρεί το δικαίωμα να θεσπίσει ή να τροποποιήσει τη Χρέωση της Υπηρεσίας ή/και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κατά χρονικές περιόδους. Η AeroStatus μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει την Υπηρεσία ανά πάσα χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς να περιορίζεται, εάν θεωρήσει ότι παραβιάζετε τους όρους χρήσης.